Neue Webseite / New Website: http://kms-e.de
Услуги

- Монтажни автомати за различни типове детайли по задание на клиента

- Захранваща техника
Вибробункери
Виброшини
Ротационни захранващи устройства
Магазинни захранващи устройства
Манипулатори и хващачи
- Ориентиране на детайли по задание

- Разплитане, ориентиране и подаване на пружини.

- Окачествяване и ориентиране на детайли с ТЕХНИЧЕСКО ЗРЕНИЕ.

- Винтоориентиране и винтоподаване в монтажна позиция.

- Опаковъчна техника

- Сортиране и окачествяване на детайли

- Дозиращи устройства

- Лентови и ролкови транспонтьори

- Нестандартни технологични машини